Våra hjälpprojekt

i Eskilstuna:

LP-verksamheten  - missbrukarvård

i länder i världen:

Togo, UgandaBeninMauretanien och Ukraina.

PMU och Läkarmissionen ger medel till våra hjälpprojekt.