Ukraina

Lviv är en vänort till Eskilstuna kommun. Sedan 1992 har Pingstkyrkans secondhand gjort många hjälpinsatser som tex. utdelning av mat och kläder samt förmedlat utrustning till sjukhus och barnhem.

Idag stöder vi en församling i Boroslav i Karpaterna som gör stora sociala insatser för den fattiga befolkningen och för utslagna människor. Ett rehabiliteringscenter för missbruksvård håller också på att byggas upp.

Vi stöttar CCC (Children Care Center) i Lviv, en eftermiddagsverksamhet för fattiga skolbarn och  även barnhemmet Grace.

Arbetet med CCC och Grace sker i samarbete med Läkarmissionen.