Uganda

Pingstförsamlingen i Eskilstunas systerkyrka i Uganda heter "Pentecostal Ministries of Uganda Churches", PMUC. Den bildades år 2000, med stöd från pingstförsamlingen i Eskilstuna. PMUC arbetar främst bland den fattiga landsbygdsbefolkningen och finns spridd i så gott som hela landet.

Sedan flera år hjälper vi 110 föräldralösa barn med skolutbildning och hälsovård. PMUC vill arbeta med att lära vuxna läsa och skriva och ge information om HIV/AIDS.