Uganda

Pingstförsamlingen i Eskilstunas systerkyrka i Uganda heter "Pentecostal Ministries of Uganda Churches", PMUC. Den bildades år 2000, med stöd från pingstförsamlingen i Eskilstuna.

PMUC arbetar främst bland den fattiga landsbygdsbefolkningen. Inom samfundet PMUC finns det 180 församlingar med 16 500 medlemmar spridda i så gott som hela landet.

Sedan flera år hjälper församlingen 110 föräldralösa barn med skolutbildning och hälsovård. PMUC driver två bibelskolor som vi stöttar ekonomiskt. Ett projekt för att utveckla rörelsens kompetens och kapacitet genomförs med vårt stöd. PMUC vill förutom evangelisation arbeta med alfabetisering och information om HIV/AIDS