Togo

Togo är ett litet land med 37 etniska grupper och en befolkning på 6,5 miljoner invånare, varav ca 20% är muslimer. Vårt samarbete med pingstsamfundet i Togo började i slutet av 1990-talet. Man arbetar socialt med skolverksamhet och har 30 grundskolor med 5500 elever. Den enda dövskola som finns i landet drivs av samfundet. Vi stöttar flera olika utvecklingsprojekt, exempelvis mikrokrediter till fattiga familjer, alfabetisering, skolverksamhet samt kompetensutveckling av den egna organisationen.