Rwanda

Pingstförsamlingen har kontakt med landet sedan mitten på 40-talet. Pingströrelsen i Rwanda, ADEPR ( Association Des Eglises de Pentecôte du Rwanda), grundades av svenska pingstmissionärer 1940. Flera av vår församlings medlemmar har varit missionärer i landet under kortare eller längre tid. Antalet missionärer har minskat successivt, då de nationella fått utbildning och kunnat ta över ansvaret, en naturlig utveckling som vi gläds över.

Församlingstillväxten är fortfarande stor. De 291 församlingarna har nu tillsammans närmare 700 000 medlemmar. Samtidigt har man ca 190 000 barn inskrivna i söndagsskolorna. Man har också två bibelskolor och 110 grundskolor med 100 075 elever. Det går ungefär lika många pojkar som flickor i dessa grundskolor.

Samfundet driver också ett sjukhus liksom flera hälsovårdscentra. Vi stöder församlingarna med projekt för föräldralösa barn, alfabetisering och mikrokrediter till kvinnogrupper.