Mauretanien

Pingstförsamlingen i Eskilstunas nationella kontakter i landet heter Fatma och Oum. Med dem har vi samarbetat sedan slutet av 90-talet. Dessa kvinnor leder en av myndigheterna godkänd social utvecklingsorganisation, som heter ESPOIR= HOPP. Genom ESPOIR genomför vi olika projekt såsom fattigdomsbekämpning, förebyggnade hälsovård, sjukvård, mikrokrediter för kvinnokooperativ och alfabetisering. Hälsoundervisning sker också via radio och TV. Man har också genomfört flera humanitära insatser vid hungersnöd.

Verksamheten började runt huvudstaden Nouakchott, men finns nu ute i stora delar av landet. Organisationen är mycket uppskattad av landets myndigheter.