LP-verksamheten

Initiativet att starta LP-verksamhet togs av Pingstkyrkan i Eskilstuna /Torshälla samt Pingstkyrkan i Ärla i samarbete med Eskilstuna kommun och LP-verksamhetens riksförening.

Den kristna värdegrunden ligger som bas för allt arbete som pågår i verksamheten. Varje människa är unik och människovärdet okränkbart.

I verksamheten ingår

  • Kontaktverksamhet - LP Kontakten
  • Fältarbete
  • Samtal enskilt och i grupp
  • Matkasse till behövande