Benin

Benin är ett land med över 40 stammar, som var och en talar sitt eget språk. Befolkningen uppgår till 9 milj. och av dessa är ca 25% muslimer. Pingstförsamlingen i Eskilstuna samarbetar sedan slutet av 90-talet med pingstsamfundet EEADB ( Eglises Evangeliques des Assemblées de Dieu du Benin). EEADB har ca 152 000 medlemmar, fördelade på 867 församlingar. Man arbetar målmedvetet med att nå nya folkgrupper med budskapet om Jesus.

Vi samarbetar med den nationella pingströrelsen för att nå de "onådda folken", som främst finns i de norra delarna av landet. Genom troslöftesoffer, stöttar vi EEADB så att de kan sända nationella pastorer till dessa områden.

Projektsamarbetet handlar om fattigdomsbekämpning, arbete med HIV/AIDS-frågor, mikrokrediter till kvinnokooperativ samt organisationsutveckling . Vi är också med och bygger ut hemmet Ruth, ett hem för flickor som flytt från sina familjer, då de riskerat tvångsgifte. Detta gör vi tillsammans med föreningen Kerygma .