Benin

Benin är ett land med över 40 stammar, som var och en talar sitt eget språk. Befolkningen uppgår till 9 milj. och av dessa är ca 25% muslimer. Pingstförsamlingen i Eskilstuna samarbetar sedan slutet av 90-talet med pingstsamfundet EEADB ( Eglises Evangeliques des Assemblées de Dieu du Benin) som finns i hela landet.

Projektsamarbetet handlar om fattigdomsbekämpning, ge information om HIV/AIDS, ge mikrokrediter till kvinnokooperativ samt organisationsutveckling.